Molens

Welkom bij Omgevingsdienst NL

Omgevingsdienst NL is de vereniging van de 29 omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) in Nederland.

Deze omgevingsdiensten zorgen, in opdracht van gemeenten en provincies, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu. Sommige omgevingsdiensten voeren extra taken uit, zoals bouw- en woningtoezicht of advisering over bijvoorbeeld energie of natuur. De omgevingsdiensten hebben voor al deze activiteiten deskundigheid in huis of beschikbaar.

Activiteiten Omgevingsdienst NL

Omgevingsdienst NL faciliteert en ondersteunt het stelsel van omgevingsdiensten en is het eerste aanspreekpunt voor bestuurlijke koepels en zaken die omgevingsdienst-overschrijdend zijn.

  • Afstemming tactisch niveau uitvoering omgevingswetgeving
  • Kennisuitwisseling: inhoudelijk en bedrijfsmatig
  • Kwaliteitsontwikkeling
  • Arbeidsmarktontwikkeling
  • Aanspreekpunt voor bestuurlijke koepels
  • Belangenbehartiging

Basistakenpakket

De Rijksoverheid, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben bij de oprichting van de omgevingsdiensten een lijst van (minimale) taken opgesteld die omgevingsdiensten uitvoeren, het zogenaamde Basistakenpakket (BTP). Deze lijst is inmiddels vastgelegd in het Besluit Omgevingsrecht, artikel 7.1 en bijlage IV (link).
Een FAQ over het Basistakenpakket is hier te vinden.
Het PUmA-archief is hier te vinden.

Cookie-instellingen